leaf
image1 image1 image1
Av og til så lønner det seg
å se hva som er på den andre siden
Borettslag og sameie kan få
bedre vilkår. De må bare spørre.
Eiendomsselskap tjener
mest på våre tjenester.

Forsikringsmegleren Nord-Norge AS ble etablert i 2013 i Tromsø. Vi er nyetablert, men har mer enn 10 år erfaring og kjenner forsikringsmarkedet godt. Selskapets mål er å tilby nordnorske bedrifter og organisasjoner de beste forsikringsløsninger til rett pris. Vi tilbyr våre tjenester til hele landsdelen.

Om oss

Vi tilbyr våre forsikringstjenester primært til mellomstore og større bedrifter i Nord-Norge. Vi baserer vår virksomhet på langsiktig kundeforhold, men kan også inngå avtaler pr. oppdrag.


Forsikringsmegler Nord-Norge (FMNN) gjør følgende:

  • Analyse av løpende forsikringsavtaler
  • Risikoanalyse av virksomheten
  • Forslag til forsikringsløsninger
  • Setter forsikringene ut på anbud til forsikringsselskapene
  • Løpende oppfølging og service
  • Bistand i skadesaker

Les mer om våre tjenester

Forsikringsmegling er lovregulert

Forsikringsmegling er regulert gjennom lov om forsikringsformidling og er underlagt kontroll av Finanstilsynet. Forsikringsmegleren er kundens rådgiver og opptrer på vegne av kunden i forhold til forsikringsselskapene.