leaf
image1 image1 image1
Av og til så lønner det seg
å se hva som er på den andre siden
Borettslag og sameie kan få
bedre vilkår. De må bare spørre.
Eiendomsselskap tjener
mest på våre tjenester.

Vi tilbyr forsikringstjenester primært til mellomstore og større bedrifter i Nord-Norge. Vi baserer vår virksomhet på langsiktig kundeforhold, men kan også inngå avtaler pr. oppdrag.

Forsikring for eiendomsutviklere

Forsikring for eiendomsutviklere
I tillegg til at vi fremforhandler gode forsikringsavtaler, fremforhandler vi garantiforsikring, prosjektforsikring og ansvarsforsikringer for eiendomsutviklere. Byggsikkerhetsgaranti garanterer entreprenørens forpliktelser før, gjennom og etter byggeperioden i et kontraktsforhold i profesjonelle entrepriser. 
Prosjektforsikring og entreprenørforsikring sikrer at dine økonomiske interesser ivaretas i forbindelse med oppføringen av ett enkelt nybygg, et påbygg eller et rehabiliteringsprosjekt. Prosjektforsikring og entreprenørforsikring gjelder inntil arbeidene er overtatt i henhold til kontrakt med byggherren/oppdragsgiveren. Vi skreddersyr forsikringsløsninger ut i fra bedriftens behov.
Byggsikkerhetsgaranti, profesjonell
- I henhold til Norsk Standard.
- Garanterer entreprenørens forpliktelser før, gjennom og/eller etter byggeperioden i et kontraktsforhold i profesjonelle entrepriser.
 
Forskuddsgaranti, profesjonell
- I henhold til Norsk Standard.
- Garanterer for entreprenørens eller utbyggers forpliktelser i et kontraktsforhold til prosjektet er ferdigstilt. 
 
Byggsikkerhetsgaranti, forbruker
- I henhold til Bustadoppføringsloven § 12
- Garanterer entreprenørens eller utbyggers forpliktelser før, gjennom og/eller etter byggeperioden i et kontraktsforhold overfor forbruker.
 
 
Forskuddsgaranti, forbruker
- Forsikringsløsning ifb med bustadoppføringsloven § 47
- I henhold til Norsk Standard.
- Garanterer entreprenørens eller utbyggers forpliktelser i et kontraktsforhold til prosjektet er ferdigstilt. 
 
Kontakt oss for mer informasjon, ring 970 83 733 eller send oss melding >>>

I tillegg til at vi fremforhandler gode forsikringsavtaler, fremforhandler vi garantiforsikring, prosjektforsikring og ansvarsforsikringer for eiendomsutviklere. Byggsikkerhetsgaranti garanterer entreprenørens forpliktelser før, gjennom og etter byggeperioden i et kontraktsforhold i profesjonelle entrepriser. 

Prosjektforsikring og entreprenørforsikring sikrer at dine økonomiske interesser ivaretas i forbindelse med oppføringen av ett enkelt nybygg, et påbygg eller et rehabiliteringsprosjekt. Prosjektforsikring og entreprenørforsikring gjelder inntil arbeidene er overtatt i henhold til kontrakt med byggherren/oppdragsgiveren. Vi skreddersyr forsikringsløsninger ut i fra bedriftens behov.

 

Byggsikkerhetsgaranti, profesjonell

  • I henhold til Norsk Standard.
  • Garanterer entreprenørens forpliktelser før, gjennom og/eller etter byggeperioden i et kontraktsforhold i profesjonelle entrepriser.

 

Forskuddsgaranti, profesjonell

  • I henhold til Norsk Standard.
  • Garanterer for entreprenørens eller utbyggers forpliktelser i et kontraktsforhold til prosjektet er ferdigstilt. 

 

Byggsikkerhetsgaranti, forbruker

  • I henhold til Bustadoppføringsloven § 12
  • Garanterer entreprenørens eller utbyggers forpliktelser før, gjennom og/eller etter byggeperioden i et kontraktsforhold overfor forbruker.

 

Forskuddsgaranti, forbruker

  • Forsikringsløsning ifb med bustadoppføringsloven § 47
  • I henhold til Norsk Standard.
  • Garanterer entreprenørens eller utbyggers forpliktelser i et kontraktsforhold til prosjektet er ferdigstilt. 

 

Kontakt oss for mer informasjon, ring 970 83 733 eller send oss melding >>>