leaf
image1 image1 image1
Av og til så lønner det seg
å se hva som er på den andre siden
Borettslag og sameie kan få
bedre vilkår. De må bare spørre.
Eiendomsselskap tjener
mest på våre tjenester.

Vi tilbyr forsikringstjenester primært til mellomstore og større bedrifter i Nord-Norge. Vi baserer vår virksomhet på langsiktig kundeforhold, men kan også inngå avtaler pr. oppdrag.

Forsikringsmegling og tjenester

Hvem velger forsikringsmegler

 • Foretak som har lav eller ikke har egen forsikringskompetanse
 • Foretak som vil ha den best mulige dekningen til lavest pris
 • Foretak som ikke selv vil tenke på forsikringene sine
 • Foretak som vil ha tilgang til hele forsikringsmarkedet

Se også

 • Forsikring for Borettslag, sameie, eiendomsforvalterer ...>
 • Forsikring for Eiendomsutviklere ...>


Forsikringsmegleren Nord-Norge (FMNN) tilbyr følgende tjenester:

 • Analyse av løpende forsikringsavtaler
 • Risikoanalyse av virksomheten
 • Forslag til forsikringsløsninger
 • Setter forsikringene ut på anbud til forsikringsselskapene
 • Løpende oppfølging og service
 • Bistand i skadesaker

Vi henter inn riktig dekning til rett pris 
Vi setter forsikringene dine ut på anbud til flere selskaper for å få til den beste dekningen til den laveste prisen. Flere forsikringsselskaper tegner bare inn forsikringer som kommer gjennom en forsikringsmegler. Derfor er det viktig å bruke en forsikringsmegler for å kunne få tilgang til hele forsikringsmarkedet.

Kontakt oss for mer informasjon, gå til kontaktskjema

 

Forsikringsområder vi behandler:

Eiendeler:

 • Næringsbygg
 • Bil, arbeidsmaskiner og lastebil
 • Maskiner,varer og løsere
 • Ansvarsforsikring
 • Avbruddforsikring
 • EDB forsikring
 • Vareforsikring
 • Transportforsikring

Personforsikringer:

 • Yrkesskade
 • Gruppelivforsikring
 • Reiseforsikring
 • Ferie og fritidsforsikring
 • Helseforsikring
 • Sykelønn
 • Kritisk sykdom